NL • EN

Stichting

Foundation

Het doel van Deick is het stimuleren van eigenzinnige innovatieve culturele- en kunst projecten.

Het waarom van Deick is omdat wij van mening zijn dat kunst, cultuur, educatie en erfgoed een meerwaarde is.

Het hoe van Deick is door expertise, netwerk, materiaal en subsidies een impuls te geven om projecten mogelijk te maken.

De focus van Deick is breed. Wij richten ons op projecten die bij de deelnemers en het publiek iets teweeg brengt.

Bestuursleden
  • Jeannette Ephraïm
  • Leo Jongenotter
  • Liesbeth de Reiger
  • Marike van Cappellen **
  • Nora van Krimpen *
  • * voorzitter ** penningmeester
Ambassadeurs
  • Freek Higler
Vrijwilligers
  • René van Es

Voor vragen of informatie:

info@deick.nl